Amenazas contra AFID-CV   Febrero 1999

" Escolteu, em diuen Ramon i sóc d'Anginet, sóc un afectat per les oposicions del 91, he llegit el vostre comunicat, em pareix molt fort, directament aneu a per mosatros com si forem terroristes.

Només vos dic una cosa: si per culpa vostra jo tinc que anar-me'n al carrer, sense atur i sense res i al meu xiquet de cinc mesos no puc donar-li de menjar, vos juro que vaig a per vosatros i els primeros de la junta que sé qui sou perquè aparegueu amb noms i cognoms, vos juro que vaig a per vosatros si m'en vaig al carrer , pel meu xiquet ho jure "